Мария Гурбешлиева

Мария Грубешлиева – Муки е дъщеря на Стоянка Мутафова и нейният най-близък и най-любим човек. Как са се преплели във времето съдбите им и какви са отношенията им – ще ви бъде забавно и интересно да научите от книгата „Добър вечер, столетие мое!“.

Уловете историите преди да отлетят!